TP Tuy Hòa: Tuyên truyền phổ biến Luật An ninh mạng

17:24, 13/09/2018 [GMT+7]

 

TP Tuy Hòa: Tuyên truyền phổ biến Luật An ninh mạng
TP Tuy Hòa: Tuyên truyền phổ biến Luật An ninh mạng


Ngày 12/9, UBND TP. Tuy Hòa tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến Luật An ninh mạng cho lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, hội đoàn thể trực thuộc trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đặc biệt, để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật An ninh mạng đã dành 1chương (chương III) quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng… Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019./.

Như Nguyện – Đức Thuận