Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Đông Hòa

17:26, 14/09/2018 [GMT+7]

 

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Đông Hòa
Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Đông Hòa


Ngày 13/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Diệu Thiền - Trưởng Ban, làm trưởng đoàn đã về giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện các tiêu chí về lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Văn hóa-Thể thao, Bình đẳng giới trên địa bàn huyện Đông Hòa.

Theo báo cáo của UBND huyện Đông Hòa, đến nay toàn huyện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến tháng 6/2018 số tiêu chí đạt bình quân/xã của huyện là 17 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, đến nay huyện Đông Hoà còn nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 1,6 tỉ đồng; việc huy động sức dân đầu tư các công trình thiết yếu cho các xã nông thôn mới gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Diệu Thiền, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị huyện Đông Hòa trong việc triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới để xây dựng các tiêu chí về Giáo dục, Y tế, Văn hóa-Thể thao, Bình đẳng giới trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Đông Hòa tích cực hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động sáng tạo hơn trong quá trình triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia BHYT; tăng cường tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ tham gia chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị…

Minh Huyền