Sở TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

04:54, 07/07/2018 [GMT+7]

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tổ chức chiều ngày 5/7, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá 6 tháng qua, công tác quản lý nhà nước của Sở TT&TT được tăng cường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sở TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Sở TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018


Theo đó, công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử được tăng cường; các cơ quan báo đài tuyên truyền theo đúng định hướng. Vận hành ổn định hệ thống Trung tâm dữ liệu, duy trì hoạt động ổn định Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử các sở, ngành; triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 27.794 hồ sơ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kết thúc việc thực hiện việc phát sóng các chương trình truyền hình tương tự mặt đất, chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, việc sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động chưa cao. Công tác quản lý thông tin mạng- nhất là mạng xã hội còn chưa theo kịp xu hướng và tốc độ phát triển.

6 tháng cuối năm, sở tiếp tục xây dựng Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh- truyền hình cấp huyện đến năm 2020” tỉnh Phú Yên; tham mưu đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tăng lưu lượng gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông; kiểm tra giám sát, đề xuất về nội dung nông thôn mới- tiêu chí số 8 về thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh; thẩm định quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động đối với doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh…/.

Ngọc Hiền - Thế Hoan