Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm

15:11, 04/07/2018 [GMT+7]

Sáng nay 3/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định: Chất lượng, hiệu quả công tác  tuyên giáo 6 tháng đầu năm tiếp tục được nâng cao. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân ổn định; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là việc thực hiện các  kế  hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng cho rằng: việc theo dõi, nắm bắt dư luận, tâm trạng xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh còn hình thức, nội dung chưa phong phú.

Từ nay đến cuối năm, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và tham mưu cho cấp ủy định hướng, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh; chú trọng công tác tuyên truyền biển đảo, đấu tranh chống các luận điệu sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng