Khi người dân nắm rõ thông tin

10:04, 20/06/2018 [GMT+7]

Tại buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh sáng 19/6, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên Nguyễn Hồng Vân khẳng định: Thời gian qua thông tin trên một số trang mạng liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc hoàn toàn sai sự thật, mang tính bịa đặt, kích động người dân, dẫn đến những hành vi trái pháp luật. Vì vậy việc thông tin cụ thể, chính xác, mang tính hệ thống về những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đến với nhân dân là hết sức cần thiết.

Hội nghị Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Hội nghị Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV


Thông tin đến cử tri, Đại biểu Nguyễn Hồng Vân cho biết, vấn đề xây dựng vùng kinh tế đặc biệt đã được Đảng ta đề cập ngay sau khi thực hiện đường lối đổi mới năm 1986, được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi năm 2001 và Hiến Pháp năm 2013. Trong các văn kiện của Đảng, ngay từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII) năm 1997, Đảng ta cũng đã có chủ trương “Nghiên cứu xây dựng thí điểm một vài đặc khu kinh tế, khu mậu dịch tự do ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện”. Thực tế, chúng ta cũng đã thực hiện thí điểm mô hình khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Rõ ràng, việc xây dựng khu kinh tế đặc biệt là chủ trương mà Đảng và Nhà nước ta đã đề cập, nghiên cứu kỹ lưỡng cả một quá trình lâu dài qua nhiều kỳ đại hội Đảng và nhiều lần sửa đổi Hiến Pháp với mục tiêu tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

Xung quanh những băn khoăn của cử tri về thời gian cho thuê đất, vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài, đại biểu Nguyễn Hồng Vân cho biết: Dự thảo luật đã quy định rất chặt chẽ, mọi hoạt động thu hút đầu tư đảm bảo không gây phương hại đến quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia.

Quy trình soạn thảo luật, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã được chuẩn bị từ giữa năm 2013. Trong quá trình xây dựng dự án luật đã tổng kết, đánh giá hoạt động đối với một số mô hình thí điểm như khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trong 25 năm qua. Đồng thời, nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế ở 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các nội dung cơ bản của dự thảo luật cũng đã được công khai lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học thông qua các hội thảo, hội nghị và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV vừa qua, do vẫn còn những ý kiến khác nhau, Chính phủ đã nhanh chóng tiếp thu và Quốc hội đã biểu quyết việc lùi thời gian thông qua Dự luật này ở kỳ họp sau nhằm có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo luật. Điều này đã thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe, coi trọng ý kiến người dân trước khi xem xét, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Bày tỏ ý kiến đối với một chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là việc đáng hoan nghênh, thể hiện trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng và phát triển đất nước. Thế nhưng, khi người dân chưa nắm rõ thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ, thiếu chính xác sẽ tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, dẫn đến những hành động trái pháp luật. Vì vậy, thông tin đầy đủ, chính xác  đến người dân, để người dâ biết, đồng thuận, ủng hộ và cùng Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đã đề ra là hết sức cần thiết./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng