Khen thưởng 8 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2018

10:06, 08/06/2018 [GMT+7]

Ngày 7/6, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ban thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Phú Yên và Ban thi đua khen thưởng tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2018. Có 4 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh và khen thưởng trong đợt này.

Khen thưởng 8 tập thể và 18 cá nhân  điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2018
Khen thưởng 8 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2018

Trong 5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên và Ban thi đua khen thưởng tỉnh, các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế thi đua, khen thưởng; chú trọng đổi mới công tác bằng nhiều hoạt động thiết thực; bám sát phong trào thi đua, lấy kết quả thực hiện phong trào làm căn cứ xét khen thưởng, chú trọng khen thưởng tại chỗ, khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, các tập thể nhỏ. Điển hình có các phong trào thi đua như "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào "Xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động", phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, gắn với thi đua "Chung sức, chung lòng xây dựng NTM, đô thị văn minh". Từ năm 2016 - 2018, toàn tỉnh có gần 3.650 lượt tập thể lao động tiên tiến, trên 2.060 lượt tập thể đạt lao động xuất sắc, gần 76.000 cá nhân đạt lao động tiên tiến, trên 9.800 lượt chiến sỹ thi đua các cấp, hàng chục ngàn sáng kiến, cải tiến, công trình, sản phẩm chất lượng làm lợi trên 10 tỷ đồng. Chủ tịch nước tặng 15 Huân chương lao động các loại, Thủ tướng Chính phủ tặng 23 cờ, 89 Bằng khen...   

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên và Ban thi đua khen thưởng tỉnh thống nhất ký kết chương trình phối hợp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thu đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2018 - 2023./.

Đặng Dự - Thế Hoan