BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Sông Hinh

11:13, 15/06/2018 [GMT+7]

Tập thể BTV Huyện ủy Sông Hinh phải quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đó là chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc sáng 14/6 giữa BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Sông Hinh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Sông Hinh
BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Sông Hinh


Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, huyện Sông Hinh đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, một số lĩnh vực thực hiện đạt cao so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, như tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 107,5%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 149,4%, thương mại – dịch vụ đạt 107,6%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 5,41%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 6,9%. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt thấp như mức tăng bình quân thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ độ che phủ rừng, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3…

Báo cáo trước BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Sông Hinh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong  quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đó là cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, kinh tế nông nghiệp phát triển chưa bền vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có mặt còn hạn chế; chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã góp ý, bàn một số giải pháp giúp huyện Sông Hinh giải quyết khó khăn, vướng mắc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt cho rằng: bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số giải pháp trong phát triển KT- XH của huyện Sông Hinh còn lúng túng, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng của địa phương; năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác cải cách hành chính chuyển biến chậm. Đồng chí đề nghị tập thể BTV Huyện ủy Sông Hinh phải quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng chí cũng lưu ý huyện tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác quản lý tài nguyên; nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng