Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017

08:52, 12/04/2018 [GMT+7]

Sáng 11/4, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tổng kết phong trào
Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017


Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao dân trí, bộ mặt nông thôn, thành thị ngày càng khởi sắc, nhân dân đồng thuận, đoàn kết, gắn bó,… 5 nội dung của phong trào được thực hiện đồng bộ, mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật và xây dựng môi trường văn hóa tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017. Đồng chí đề nghị các thành viên trong BCĐ cần đẩy mạnh thực hiện phong trào theo chiều sâu, gắn với từng địa bàn, cơ sở. Đối với những vấn đề tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, cần sớm có phương án khắc phục, đặc biệt phải không ngừng đổi mới hình thức và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, để mọi người dân đều tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào ngày một sâu và rộng hơn./.

Tin, ảnh Hồng Thủy – Đắc Lâm