Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 10

21:12, 29/09/2017 [GMT+7]

    Sáng nay(29/9), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 10
Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 10

    Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10 của BCH TW khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11 của BCH TW khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12 của BCHTW khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 64 của BCHTW khóa XI "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở". Hội nghị cũng dành thời gian để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng và Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10.

    Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày 29 và 30/9/2017./.

Đức Hưng