Giai Điệu Xanh Tháng 9.2020: Ca Sỹ Bảo Ngọc, Giọng Ca Nội Nay Lực The Voice Kid

06:23, 13/10/2020 [GMT+7]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xem từ ngàyđến ngày
.

Giai Điệu Xanh Tháng 9.2020: Ca Sỹ Bảo Ngọc, Giọng Ca Nội Nay Lực The Voice Kid