Ps: Tăng Cường Công Tác Quản Lý Đăng Ký, Cấp Giấy Phép Khai Thác Thủy Sản Khắc Phục Thẻ Vàng IUU

21:47, 26/09/2022 [GMT+7]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xem từ ngàyđến ngày
.

Ps: Đài Thơm 8 - Giống Lúa 2 Trong 1 - Năng Suất Cao, Chất Lượng Tại Phú Yên