DANH SÁCH PHÓNG SỰ CHUYỂN ĐỔI SỐ

13:55, 06/06/2022 [GMT+7]

DANH SÁCH PHÓNG SỰ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thời gian

Nội dung

 

CTTS tối 5/1

Phản ánh Khai trương Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202101/261494_c__fakepath_thoi_su_toi_5.1.2021.mp4

CTTS tối 11/4

PS Đảm bảo an ninh thông tin mùa bầu cử

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202104/262395_c__fakepath_thoi_su_toi_11.4.2021.mp4

CTTS tối 4/4

PS Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202104/262323_c__fakepath_thoi_su_toi_4.4.2021.mp4

CTTS tối 13/5

PS Quét mã QR: lưu mốc dịch tễ nhằm truy vết hiệu quả, hạn chế lây lan dịch bệnh

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202105/262670_c__fakepath_thoi_su_toi_13.5.2021.mp4

CTTS tối 7/5

PS Giải pháp công nghệ góp phần phòng chống Covid-19

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202105/262604_c__fakepath_thoi_su_toi_7.5.2021.mp4

CTTS tối 3/6

PS Thực hư chuyện xử phạt người dùng smartphone không cài đặt Bluezone

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202106/262900_c__fakepath_thoi_su_toi_3.6.2021.mp4

CTTS tối 25/6

PS Giải pháp tăng tỷ lệ cài đặt Bluezone

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202106/263102_c__fakepath_thoi_su_toi_25.6.2021.mp4

CTTS tối 8/8

PS Trả kết quả xét nghiệm Covid-19 qua Bluezone

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202108/263484_c__fakepath_thoi_su_toi_8.8.2021.mp4

CTTS tối 14/8

PS Triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202108/263543_c__fakepath_thoi_su_toi_14.8.2021.mp4

CTTS tối 12/8

PS Phú Yên: Ứng dụng công nghệ thông tin để phòng chống dịch Covid-19

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202108/263525_c__fakepath_thoi_su_toi_12.8.2021.mp4

CTTS tối 10/8

PS Kiểm soát người qua lại chốt kiểm dịch bằng mã QR

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202108/263504_c__fakepath_thoi_su_toi_10.8.2021.mp4

CTTS tối 4/8

PS Cẩm nang bán hàng online hỗ trợ người dân mua sắm mùa dịch

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202108/263465_c__fakepath_thoi_su_toi_4.8.2021.mp4

CTTS ngày 1/9

PS Thông điệp 5K khi sử dụng mạng xã hội

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202109/263734_c__fakepath_thoi_su_toi_1.19.2021.mp4

CTTS ngày 22/9

PS Tăng hiệu quả học trực tuyến

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202109/263941_c__fakepath_thoi_su_toi_22.9.2021.mp4

CTTS ngày 8/9

PS Lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm điện tử

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202109/263808_c__fakepath_thoi_su_toi_8.9.2021.mp4

CTTS ngày 3/10

PS Ứng dụng PC Covid

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202110/264032_c__fakepath_thoi_su_toi_3.10.2021.mp4

CTTS ngày 2/11

PS Sóng và máy tính cho em

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202111/264267_c__fakepath_ts_toi_2.11.2021.mp4

CTTS ngày 15/11

PS Nhiều hình thức giả danh tin nhắn ngân hàng để lừa đảo

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202111/264369_c__fakepath_thoi_su_toi_15.11.2021_1.mp4

CTTS ngày 11/11

PS Chuyển đổi số DN nhỏ và vừa

http://ptpphuyen.vn/media/videos/202111/264344_c__fakepath_thoi_su_toi_11.11.2021.mp4

 

 

Xem từ ngàyđến ngày
.

test4